227 нарушения на скоростта са установени през изминалата седмица на територията на област Ямбол

След обработване на заснетите клипове и снимки от мобилните камери  става ясно, че по-голяма част от нарушенията са през светлата част на деня – 194. Около 40% от нарушенията са констатирани в населени места.

При констатирани нарушения на скоростта в населените места са отчетени стойности  до 39 км/ч. над въведените ограничения, за които в закана са предвидени глоби от 20 лева до 400 лева. Извън населените места най-високата отчетената скорост е  с  43 км/ч над въведеното ограничение, като глобата, предвидена в закона за тава нарушение е 400 лева.  На водачите са издадени фишове за констатираните нарушения.

За наложени глоби по ЗДВП може да се извърши проверка  на електронната страницата на Главна дирекция „Национална полиция”- Административни услуги – Пътна полиция. Линк към страницата: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index

Продължава ежедневния контрол по спазване на ЗДвП и установяване на нарушения, влияещи пряко на пътния травматизъм на територията на област Ямбол.

About the Author :

Leave a reply