20 домашни помощници назначи община Болярово

Болярово, 07.04.2020 г.

20 домашни помощници назначи община Болярово по националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. До края на годината те ще предоставят грижи на общо 40 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Трима са социалните асистенти, които обслужват други възрастни хора по проекта на общините Болярово и Стралджа за патронажна грижа. Още 25 нови потребители, които имат решения за ТЕЛК, но пенсиите им леко надвишават минимума, да бъдат включени в програмата за патронажната грижа, се надяват от общинската администрация. От там вече подадоха искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за отпускане на допълнително 40 хиляди лева за целта. Работните места по разширената програма за патронажна грижа ще бъдат 5, съобщи заместник кметът на община Болярово Нина Терзиева.

About the Author :

Leave a reply