Областен информационен център отчете дейността си през последната година

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбластнен информационен център – Ямбол отчете своята дейност за последната година  на пресконференция на тема: „ОИЦ-Ямбол – още една година ЗАЕДНО“ . В залата на Центъра се събраха представители от общински администрации, областна администрация, неправителствени организации и медии.

„Областен информационен център-Ямбол ще продължи  да си партнира с различни организации и да работи в полза на обществото чрез популяризиране на възможностите за кандидатстване по европейски програми. И с радост Ви информираме, че с финансиране по оперативна програма „Техническа помощ“  ОИЦ ще функционира до месец декември 2015 г.“, сподели Цветелина Атанасова – ръководител на Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСилвия Бакалова, експерт в ОИЦ-Ямбол представи презентация, с която отбеляза, че от създаването си до този момент от своята работа Центърът е организирал 119 събития на територията на цялата област, в които са взели участие 2948 представители на различни целеви групи. Всички инициативи, срещи и полезна информация е намерила отражение в 683 публикации в местни, регионални електронни и печатни медии. На място в центъра са консултирани над 1259 човека и е отговорено на 1404 въпроса зададени, както на място, така и по телефон, електронна поща и в социалната мрежа facebook.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAАкцент в презентацията бяха резултатите от дейността на екипа на ОИЦ-Ямбол за последните единадесет месеца.

По време на двата информационни цикъла в петте общини от областта ОИЦ-Ямбол събра 280  представители на администрации, училища, неправителствени организации, бизнеса и медии.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСедем информационни събития на различна тематика са проведени  в офиса на ОИЦ, в това число среща с читалищни дейци на тема „Роля и възможности за читалищата през периода 2014-2020 г.“., информационна среща с млади специалисти и експерти в държавна и общинска администрация, едно събитие с образователни институции за представяне на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, срещи с регионални медии и с представители на бизнеса за представяне на актуална информация за възможностите за европейско финансиране.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗа да обогатят познанията на младите хора за Европейският съюз, експертите от ОИЦ проведоха среща и с ученици от град Ямбол.

ОИЦ-Ямбол участва активно и в три общи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. През месец октомври се проведе националната инициатива под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО“, а месец ноември 2014 г. бе отбелязан с национална кампания на европейска тематика под наслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“

Последната национална информационна кампания под надслов „Да създадем заедно България 2020“ в периода 16 март – 9 май 2015 г. бе посветена на новите оперативни програми и премина в два основни етапа.

По време на първата част от инициативата екипът на Областен информационен център-Ямбол проведе допитване до жителите от областта относно възможностите за подобряване на живота в тяхното населено място с европейски средства. Проведени са 6 изнесени приемни, по една във всяка от петте общини и два изнесени щанда в град Ямбол.

През Втората фаза на кампанията ОИЦ оповести анализираните и обобщени резултати от допитването, а най-често срещаните предложения за подобрения в съответната община бяха включени в електронни карти, които експертите представиха пред широката общественост.

В рамките на инициативата се проведе и конкурс за макет под мотото „Да създадем ЗАЕДНО моя европейски град“. Целта на този конкурс бе да развие творческите способности на учениците, да ги научи да работят в екип и да възпита в тях активна гражданска позиция.

Пресконференцията завърши с пожелания ОИЦ – Ямбол да продължи да провежда информационни събития, насочени към гражданите, бизнеса, публичния сектор, неправителствени организации и медиите, чрез които да популяризира възможностите, които предоставят Европейските фондове в България.

About the Author :