185 заявления за български лични документи са приети на 17 февруари в звената “БДС” към ОДМВР -Ямбол

През последните дни около 70 процента от гражданите подали заявления са се възползвали от възможността за подмяна на български лични документи преди да е изтекъл срока на валидност на притежаваните от тях.

В звената „БДС“ в Ямбол, Елхово и Стралджа се приемат заявления за издаване на лични документи на всички български граждани с постоянен адрес в областта.

Продължава актуализирането на графика за прием на заявления за лични документи от мобилни екипи. Фирми, учреждения и кметове на населени места, могат да подадът заявления за осъществяване на „организиран прием“ на място. При създадената организация, заявления за лични документи се подават по предварително изготвен списък, като е осигурена възможност за заплащане на таксите за услугите чрез ПОС терминално устройство или чрез пощенски запис, по избор на гражданите.

Заявление за лични документи може да бъде подадено и по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.

Припомняме, че през настоящата година изтича валидността на голям брой български лични документи, като на база статистическите данни се очаква натовареността на структурните завено рязко ще се увеличи след месец април.

About the Author :

Leave a reply