Седмица, посветена на Земята

IMG_20150415_133752[1]Учениците от ОУ „Васил Левски” – с Тенево, обхванати в петте полуинтернатни групи по проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, посветиха изминалата седмица на Международния ден на Земята. Дискутирани бяха глобални проблеми, свързани с екологията. Своето отношение към опазване чиста планетата Земя, децата изразиха в рисунки на асфалт; почистване района на училището, а като финал на инициативата училищните градинки се преобразиха от ръчичките на най-малките – те засадиха цветя.

IMG_20150415_134028[1] IMG_20150424_123155[1]

Доника Иванова

About the Author :