“Учи днес и ще успееш утре”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе пресконференция по проект  „Учи днес и ще успееш утре!”, който ще се реализира в рамките на Програма „Партньори за социална промяна“, финансирана от фондация „Велукс”.

Директорът на ОС на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов представи пред участниците цели и очаквани резултати от проекта. Проекта е насочен основно към деца от Център за настаняване от семеен тип гр. Ямбол и цели социалното им  включване, подобряване на личните и социални уменията на децата чрез реализиране на различни обучения и инициативи с тяхно участие. Гергана Георгиева, специалист в ОС на БЧК – Ямбол запозна медиите с планираните дейности в рамките на проекта, които са насочени към деца от Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ гр. Ямбол.  Даниела Иванова, координатор на проекта „Учи днес и ще успееш утре!” сподели методите на работа, които ще се използват при работа с децата от центъра, а именно решаване на казуси по различни теми; ролеви игри; организиране на арт ателиета и забавни игри за децата, съвместно с доброволците на БМЧК.

Жана Михова, управител на Център за настаняване от семеен тип, изказа благодарности за проекта, който кореспондира пряко с потребностите на децата от центъра и изрази готовност за съвместна работа занапред. В екипа на проекта участва Даниела Анева, психолог и доброволец на БЧК, който ще провежда специализираните обучения за децата от ЦНСТ и доброволците на БМЧК.

About the Author :