16 октомври – Световен ден на рестартиране на сърцето

 

Ямбол, 15.10.2021 г.

Световният ден на рестартирането на сърцето се отбелязва всяка година на 16 октомври с основна цел повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест и популяризиране на уменията за сърдечен масаж, изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация. Инициативата стартира през 2015 г. от Европейския съвет по ресусцитация ( ILKOR ) с подкрепата на Европейския парламент, а през 2018 г. започва да се отбелязва в цял свят.

Мотото на деня тази година е: „Две ръце могат да спасят живот“

Седем от десет сърдечни ареста се случват на обществени места пред очите на хората, но по-малко от 20% от гражданите оказват първа помощ. Освен това оказването на реанимация от страна на непрофесионални наблюдатели е различна в света и варира от 5% да 80%. Ако може да се увеличи статистиката на всяка страна по –света, стотици хиляди живота може да бъдат спасени всяка година след внезапни сърдечни арести.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) е водещ обучител и доставчик на първа помощ в света повече от 150 години. Националните дружества на ЧК/ЧП обучават всяка година над 20 милиона души по първа помощ по целия свят, а кардиопулмоналната ресусцитация (CPR) е включена в обученията. Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец( МФЧК/ЧП), чрез Глобалния референтен център по първа помощ насърчава качественото образование по първа помощ, основана на научни доказателства и практика.

Надграждайки успеха на традиционния Световен ден по първата помощ, провеждан в много страни, както и благодарение на ефективното сътрудничество с Международния комитет по ресусцитация (ILKOR), Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец( МФЧК/ЧП) подкрепя отбелязването на Световния ден за рестарт на сърцето.

Кардиопулмоналната ресусцитация ( CPR) включва група от мероприятия, които се състоят от два компонента – сърдечен масаж и изкуствена вентилация (обдишване, дихателна реанимация). Прилагат се с цел възстановяване на спонтанното кръвообръщение и дишане на пострадалия, докато бъдат взети други мерки, като  дефибрилация и транспортиране до болнично заведение.

About the Author :

Leave a reply