Обучение на младежи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на БЧК – Ямбол се проведе еднодневно обучение по темата “Сексуално възпитание”, в него участваха  десет младежи от Център за настанвяване от семеен тип /ЦНСТ/ гр. Ямбол и десет доброволеца на БМЧК. Обучители бяха Стели Джамбазова и Ваня Герганова, доброволци, обучени по темата на областно ниво. По време на обучението бяха презентирани теми свързани с Пубертета; Полова хигиена; Полово предавани болести; Контрацепция и ХИВ/СПИН. В началото на обучението за опознаване и представяне на всички участници се използва играта “Любими неща ”. За постигане на по-голям ефект от обучението, участниците попълниха входяща анкета по темата, която се обработи в момента. Въз основа на получените резултати, обучителите имаха възможност да предоставят допълнителна информация по темата, която представляваше интерес за младежите. В края на обучението младежите от ЦНСТ дадоха положителна обратна връзка за полезността на обучението и споделиха, че са научили нови неща, които ще използват в ежедневието си. След приключване на обучението, участниците получиха Удосотверение за участие в обучение на тема “Сексуално възпитание”.

Гергана Георгиева

 

About the Author :