Започна залесяването в местността “Мараш”

DSC03227В изпълнение на проект ”Първоначално залесяване на неземеделски земи” община Стралджа  извършва залесяване на общинските горските терени в местността „Мараш”. На предварително обработения и много добре прочистен терен от 158 дка през месец март ще бъдат засяти общо  63 200 фиданки черен бор. Фирма „Жерковец”, община Мъглиж, изпълнител по проекта, с наети 20 работници от 12 март започна залесяването, което се извършва  по строго определен технологичен план. Разстоянието между редовете е 2,5 м , между всяко растение – 1 м. Залесителният материал е сертифициран, потвърди Мая Димова, нач.отдел „ИДОС”, ръководител на проекта. Изборът на черен бор не е случаен. Предварителните изследвания сочат, че климатът и надморската височина са най-благоприятни за този вид горска растителност. Плановете са  при добро време залесяването да  приключи  до края на месеца, включително с извършване на ограждение.

DSC03226В хода на залесяването кметът на общината Митко Андонов посети обекта, за да се запознае на място с изпълнението на залесяването. Той се  срещна  и разговаря и с ръководителя на фирмата Иван Бонев, който компетентно изясни всички особености по залесяването и последващите грижи за фиданките.

С проекта за залесяване община Стралджа  възстановява една дълго пренебрегвана дейност в района. За последен път по-мащабно засаждане на горски територии  в Мараша е имало през 50-те години на миналия век.

 

About the Author :