Признание за работата на БЧК – Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 18.02.2015 г. се проведе областното общо отчетно събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха: маг. фар. д.х.к Христо Григоров, председател на НС на БЧК; доц. д-р Красимир Гигов, ген. директор на БЧК; д-р Славита Джамбазова, зам. -ген. директор на БЧК; Стойчо Стойчев, член на НС на БЧК; Иван Йоргов, зам. -областен управител на област Ямбол; Илияна Бицова, зам. -кмет на община Ямбол; Мария Толева, зам. -кмет на община Стралджа; Иван Иванов, зам. -кмет на община Стралджа; Станчо Ставрев – зам. -кмет на община “Тунджа”; Нели Славова, председател на Общински съвет “Тунджа”; Георги Миланов, зам. – председател на Общински съвет – Ямбол; комисар Йордан Събев,  началник на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”; Тодор Мишинев, началник „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”; Георги Кючуков, началник отдел „Охранителна полиция”; Елеонора Костова, представител от Гранична полиция – Елхово; Милена Янъкова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол; Атанаска Бонева, директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни; Мария Славова, директор „Социално подпомагане” – Ямбол; Милена Алексиева, управител на Център за обществена подкрепа „Усмивка”; Жана Михова, управител на Център за настаняване от семеен тип; Силвия Димова, управител Дневен център за деца с увреждания; София Минева,  директор на „Хуманитарни дейности и европейски програми” в община Болярово; Панайот Диманов, директор на Дом стари хора и Домашен социален патронаж – Ямбол;  д-р Донка Атанасова, директор на Дом за медико-социални грижи за деца – Ямбол; д-р Лиляна Генчева, директор на  Регионална здравна инспекция; Николай Занев, представител на дирекция “Бюро по труда”; Яна Стоева от Обществена Фондация „Мостове над Тунджа; Димитър Димитров, областен председател на Съюз на пенсионерите 2004; Костадин Атанасов, общински председател на Съюз на пенсионерите 2004, медии и др.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПредседателят на НС на БЧК, Христо Григоров връчи почетни грамоти за принос към дейността на БЧК – Ямбол на кметовете на общините Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово. Почетна грамота получи и Сергей Стоев, нотариус в гр. Ямбол.

Форумът  премина при дневен ред, включващ отчетен доклад на ОС на БЧК – Ямбол за работата на областната организация през 2014г.; отчетен доклад на Областната контролна комисия; проект на бюджет на ОС на БЧК – Ямбол за 2015 г. и приемане на план за работа на ОС на БЧК – Ямбол през 2015 г.

Председателят на ОС на БЧК – Ямбол, д-р Антоанета Антонова представи отчетен доклад за дейността на организацията, който бе приет с мнозинство от делегатите. Отчетния доклад на контролната комисия, изпълнението на бюджета за 2014г., проект на бюджета за 2015г. и  проектът на план за работата на организация за 2015г. бяха приети единодушно.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо време на изказванията гости и делегати на събранието изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните  инициативи през годините, ангажираха се и занапред да продължават да подкрепят Ямбоската червенокръстка организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната и мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най – засегнатите общности. Домакин на събранието бе Компелкс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол.

                                                                                          Г. Георгиева

About the Author :