Празник в СОУ „Д-р Петър Берон” – Болярово

IMG_1662Празник за Деня на влюбените – 14 февруари организираха учители и  ученици от полуинтернатните групи в СОУ ”Д-р П. Берон” – гр. Болярово.

Под ръководството на  своите възпитатели, децата от полуинтернатните групи по Проект ВG051РO001-3.1.06“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма”Развитие на човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, отбелязаха Деня  на влюбените с  различни инициативи. 

IMG_1663Момичетата и момчетата  от петте групи изработиха валентинки и поздравителни картички в часовете за занимания по интереси, с материали, получени по проекта,с които поздравиха своите учители, съученици, приятели и роднини.С част от тях направиха изложба.

 

 

IMG_1665Ученикът от V  полуинтернатна група Пламен Димов подготви презентация за празника под наслов “Ден  на влюбените-14 февруари” , с която запозна присъстващите  с исторически данни за празника, кога, защо и как се празнува. Той свърза този празник  с антиспин  кампания за повишаване на сексуалната култура ;популяризиране на безрисково сексуално поведение ;превенция на забременяване и  ранни бракове в ромската общност и насърчаване употребата на презервативи с послание ”Аз съм влюбен, но разумен”. На  по- големите учениците раздадоха сърчица, в които бяха поставени презервативи.

IMG_1670На 13. 02.в часовете по организиран отдих и спорт в полуинтернатните групи във връзка с празника  бе организирана дискотека в столовата на училището

                                                         Иванка Буденова

 

About the Author :