Информационна среща

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 12 февруари гости в офиса на Областен информационен център – Ямбол бяха експерти от Областна администрация-Ямбол, община Ямбол и община „Тунджа“.

Тема на информационна среща беше:Добри практики-споделен опит за успешни проекти“,  насочена към експерти работещи в държавна и общинска администрация.

Силвия Бакалова, експерт в ОИЦ-Ямбол представи информация за Споразумението за партньорство, което определя стратегическите приоритети, целите и приоритетите на Република България при използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., като очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСрещата продължи с представяне на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН). Публичният модул на ИСУН предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на оперативните програми, като позволява да се правят справки на различни нива, които могат да бъдат избрани от потребителите на системата. Генерираните данни могат да помогнат в работата на представители на средствата за масово осведомяване, неправителствени организации, публични институции и всеки един заинтересован гражданин.

В края на събитието присъстващите се запознаха с част от успешните проекти, реализирани с европейски средства в област Ямбол.

About the Author :