Читалище “Съгласие” обявява литературен конкурс за Благовещение

ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ – 1862” – ЯМБОЛ

INNER WHEEL CLUB – ЯМБОЛ

ОБЯВЯВАТ:

Литературен  конкурс  за  есе „Майчице свята”

по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Тема – свободна

Условия за участие:

* В конкурса могат да участват без ограничения

ученици от 1 до 12 клас

*Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:

От 1 до 4 клас

От 5 до 8 клас

От 9 до 12 клас

Размерът на конкурсната творба трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, възрастта и училището на участника, телефон за връзка.

Ще бъдат раздадени предметни награди на първите

три отличени творби във всяка възрастова група.

                                                                                                                                                                                   Резултатите от конкурса ще бъдат обявени

на 25.03.2015 г. от 18.00 часа в Синия салон

на читалище „Съгласие – 1862”

на концерта „БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

Конкурсните творби се приемат всеки ден от 9 до18 часа

до 18 .03.2015 г. в канцеларията на читалището

Справки та тел.: 66 41 26 и 66 41 27. 

 

About the Author :