140 години Българска статистика

Уважаеми колеги и приятели,

На 25 юни 1880 г. с Указ № 295 на княз Александър I е създадено Статистическото отделение при Министерството на финансите, а още през следващата година отделението прераства в самостоятелно Статистическо бюро. Така се поставят основите на държавната статистическа институция в България.

През следващите 140 години тя ще премине през множество организационни и структурни промени, ще развива и усъвършенства методологията на наблюденията и изследванията, ще събира, обработва и разпространява в страната и извън нейните предели данните за държавата и бизнеса, ще стане част от международното и европейското статистическо семейство, ще подготвя и развива човешкия си потенциал, ще задоволява потребностите на обществото и академичната общност от актуална, достоверна и обективна статистическа информация.

Днес статистиката отразява процесите и явленията, които протичат в България и Европейския съюз. Непрекъснато се  засилва нейното значение в икономиката на знанието. За статистиците е важно да са уверени, че тяхната професия и резултатите от тяхната дейност са обществено значими и се ползват с доверието и признанието на обществото. Да работиш за информирания избор при вземането на решения на държавно, бизнес, академично или лично ниво е въпрос на отговорност и съпричастност. И статистиците уверено крачат по този път. Младостта и зрелостта са синергично свързани, допълват се и се зареждат със сили за всяка следваща стъпка.

Днес, 25 юни, уважаеми статистици и потребители на статистическа информация, е Денят на българската статистика! По повод 140-ата годишнина ние се поздравяваме, благодарим си един на друг затова, че сме заедно и в добри, и в трудни моменти и си пожелаваме здраве, професионално дълголетие и много нови срещи с необятния свят на числата.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Сергей Цветарски

Председател на Националния статистически институт

About the Author :

Leave a reply