Общо събрание на Български младежки червен кръст

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 16.01.2015г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол в залата на ОС на БЧК – Ямбол, в него участваха делегати от петте общини – Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа и  Ямбол. Гости на събранието бяха: д-р Антоанета  Антонова – Председател на ОС на БЧК, г-н Петър Петров – специалист, организационно развитие в Дирекция БМЧК – София и Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол. Събранието бе отчетно – изборно, за по – деловото му протичане  бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по избора. Председател на събранието бе Димитър Андонов. Зам. областния координатор Даниела Иванова  представи отчета на организацията за 2013 – 2014г, който беше приет с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха по отчета, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо време на втората сесия на събранието беше избран нов областен координатор на БМЧК – Ямбол, Стели Джамбазова. За заместник областни координатори на БМЧК- Ямбол бяха избрани – Даниела Иванова и Тина Бахарова. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха План за работа на организацията за 2015 г., както и насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат. Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

                                                               Гергана Георгиева

About the Author :