1190 четвъртокласници от Ямболско са на Национално външно оценяване

581d4f5f77274ba6bfd7fceb1c7d58161190 четвъртокласници в област Ямбол се явят днес, 10 май,  на Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се провежда в 30 училища. Продължителността е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа.

В петък (12 май 2017 г.) предстои второто външно оценяване по математика, а в понеделник (15 май 2017 г.) и във вторник (16 май 2017 г.) са тестовете по Човекът и природата и Човекът и обществото. Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас. С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил “Математически” и “Природни науки”, като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище.

Целта на Националното външно оценяване е да се измерят индивидуалните постижения на учениците, да се изследва образователни процес на национално, регионално и училищно равнище.

About the Author :

Leave a reply