116 проекта за над 11 млн. евро по програмата за сътрудничество между България и Турция са одобрени на първи етап от оценката

IMG_9815Изразяваме нашата съпричастност и солидарност с Република Турция и осъждаме всеки акт, който отнема невинни човешки животи за користни цели. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. в гр. Одрин днес.

Срещата е по ключова тема на програмата и цели да даде ход на следващия етап от оценката на проектните предложения, които бяха подадени по първата покана за кандидатстване, обявена в края на м. г. От българска страна заседанието бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, а от турска страна – от Бейза Туран, директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ към Министерството по Европейските въпроси на Република Турция. В заседанието на Комитета участваха също са Ан-Жасмин Крабач – програмен директор в Главна Дирекция „Регионална и градска политика“ на  ЕК, директорът на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ Мария Дузов, представители на областите Ямбол, Хасково и Бургас, кметове, експерти от МОСВ и МРРБ.

IMG_9842Зам.-министър Николова отчете, че са подадени 195 много качествени проектни предложения. Това по думите й е показател за повишаващия се интерес към Програмата от страна на различни организации и институции – общини, неправителствени организации, образователни, културни институции и др.

След направената първична проверка за административно съответствие и допустимост на постъпилите проектни предложения са селектирани 116 проекта, които очакват техническо одобрение, оценка на качеството, договорирането на средствата и изпълнение. Удовлетворени сме, че през миналата година успяхме да постигнем популяризиране на програмата, за което говори броят на подадените проекти  и то по две от осите – за устойчив туризъм и подобряване на околната среда. Това показа, че програмата има все по-голям принос за развитие на трансграничния регион между двете държави, коментира зам.-министър Николова. Тя изрази надежда за бърз старт на реализация на одобрените проекти, не само заради времевия ход на програмата, според който в края на  2018 г. трябва да бъдат отчетени времеви индикатори, а защото тя помага да се подобри качеството на живот от двете страни на границата.

Очаква се техническата оценка да започне през месец юли 2016 г. след одобряването на резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост и да приключи през месец август 2016 г.

Програмата е с общ бюджет от близо 30 млн. евро. Има 3 приоритетни оси, като по 2 от тях се финансират проекти, а третата е Техническа помощ (изцяло насочена към подпомагане управлението й). Първата покана за набиране на проектни предложения  е с финансов ресурс от над 11 млн.евро за бюджетен период 2015 – 2017 г.

По време на  заседанието бе представен напредъкът по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020 г. и бе представена информация за изпълнение на регулаторните изисквания по отношение на инициативата за електронно сближаване, както и предстоящите дейности и събития за изпълнение на програмата.

About the Author :