Изложба “Посоки” в галерия “Стойчев”

Pokana POSOKIНа 13 ноември 2014 г. от 18.00 ч. ямболският фотограф и галерист Красимир Стойчев ще представи в едноименната галерия на вниманието на ценителите на изобразителното изкуство началния акорд на един уникален художествен квартет.   В дадения случай става въпрос за четирима художници, млади, но вече доста добре стъпили на творческото предизвикателство наречено – изкуство. Всеки от тях е уловил специфичния си поглед към света акцентирайки върху ценността на различието, което ражда културното богатство.
Галерия “СТОЙЧЕВ” има удоволствието да представи “ПОСОКИ” – изложбата на Петя Рашкова, Магдалена Атаносова, Деян Тодоров и Стефан Стефанов. Четиримата автори завършват  магистарска степен по различни специалности във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” , факултет по изобразително изкуство.

Петя Найчова Рашкова

Родена през 1989г. в село Търнак, обл. Враца.
2008 г. – Завършва средното си образование в Средно художествено училище по приложни изкуства „Проф. Венко Колев” гр.Троян, където изучава Рекламна компютърна графика и дизайн, с ръководител г-н Георги Велев.
2013 г. – Завършва висше образование – бакалавърска степен, специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, профил – Графика във Великотърновския университет, с ръководител доц. Христо Керин.
2014 г.  получава магистърска степен в същата специалност.

2014 г. – Участва в съвместна изложба на тема „Кръг”  в  Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” гр. Севлиево.

Магдалена Валентинова Атанасова

Родена през 1990 г. в гр. Ямбол
2013г. – Завършва във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по изобразително изкуство – специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Графика, степен Бакалавър, с водещи преподаватели доц. Христо Керин и    гл. ас. Христо Найденов
2014г. – Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Графичен дизайн и визуални комуникации, степен Магистър, с водещ преподавател доц. Огнян Ламбев

2014 – Колективна изложба “Кръг” – Художествена галерия “Асен и Илия Пейкови”, гр. Севлиево
2013 – Колективна изложба от пленер “Изкуство на хартия” – Изложбени зали “Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търновo

Деян Красимиров Тодоров

Реден 1986 г. в гр. Севлиево.
2005 г. – Завършва средното си образoвание в ПГМЕТ „Иван Бъчваров” гр. Севлиево.
2013 г. – Завършва висше образование бакалавърска степен в специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство с профил скулптура в курса на гл. ас. Чавдар Велчев и гл.ас. Николай Коев.
2014 г. – Завършва висше образование магистърска степен в специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство с профил скулптура в курса на проф. Коста Денев.

2012 г. – Участва в проект Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”  гр. Велико Търново, съвместно с търновския скулптор Борис Борисов.
2013 г. – Участва в две студентски изложби в Полша, гр. Вроцлав  по програма „Еразъм”.
2014 г. – Участва в съвместна изложба „Кръг”, в  Градска художествена галерия ”Асен и Илия Пейкови” гр. Севлиево.

Стефан Владимиров Стефанов

Роден през 1990 г. в гр. Попово. Завършил ВТУ факултет по Изобразителни  изкуства, степен Бакалавър, специалност ИИ„Живопис“ през 2013г. при доц. Йордан Парушев, доц. Цветан Колев и гл. ас. Маринета Млячкова
Самостоятелни изложби
2012 г. – Самостоятелна изложба в град Попово, галерия „Кирил Майски“
Награди
2014 г. – Награда за творчески постижения в изложбата „Арт Розалиада“ живописен пир на виното
2013 г. – Награда за творчески постижения в областта на рисунката на годишната студентска изложба
2012 г. – Трета награда за  стипендиите на Ичко Лозев
Годишната награда за учебната 2011/2012 год. за живопис на факултета по ИИ към ВТУ.
Международни и национални участия
2014 г.
– Колективна изложба „Кръг“ в художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“ град Севлиево
– Изложба „Артрозалиада“ в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ гр. В.Търново
2013 г.
– Изложба „Формат 30 х 30“, галерия „Астри“ гр. София;
– Чонград, Унгария изложба от международен пленер;
– Sofia paper fest, изложбени зали „Шипка 6“ ет. 3;
– Изложба „Пролет 2013“ Велико Търновo, изложбени зали „Рафаел Михайлов“;
– Участие в изложба „Артрозалиaда“ в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ гр. Велико Търновo;
2012 г.
– Балканско квадрианале на живописта ,,Митове и легенди на моя народ‘‘;
– Студентска изложба „Наследници на традициите“ в гр. Стара Загора в
залите на Градската художествена галерия;
– Съвместна изложба в галерия „Червеното пони‘‘ град Пловдив;
– Студентска изложба на тема „Любов и вино“ в рамките на Пловдивския панаир;
– Изложба на студенти в Градска художествена галерия в Пловдив под мотото „Артозалиада – живописен пир на виното“;
2011 г.
– Изложба на Международен студентски пленер „Препознавания“ в гр. Ниш,Сърбия;
– Конкурс за млади художници на фондация “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. София в изложбени зали на „Шипка 6“;
2010 г.
– Студентска изложба в художествен музей „Георги Велчев“ гр. Варна;
– Изложба на студенти от ФИИ към ВТУ, включваща живопис, скулптура и
графика, проведена в изложбени зали „Сирак Скитник“ гр. Сливен.

About the Author :