101 години от създаването на БМЧК – Ямбол

Ямбол, 24.10.2022 г.

Доброволците от Български младежки Червен кръст – Ямбол организираха ден на отворените врати по повод 101 години от създаването на БМЧК в сградата на БЧК – Ямбол. Доброволците запознаха учениците от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии с дейностите на младежката организация- Първа помощ, Организационна дейност, Здравни програми, Активно включване в социална среда и Хуманитарно образование.  След презентиране на дейностите на БМЧК участниците в инициативата дискутираха важни за младежите теми, насочени към превенция на насилието. Всички участници имаха възможност да изгледат и обсъдят филм, свързан с домашно насилие, чийто сюжет е скициран от ученик от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии.

След дискусията бяха обсъдени възможности за учениците да участват в доброволчески инициативи на БМЧК – Ямбол.

About the Author :