Народопсихология на деня

Помни се и ще се помни винаги, че докато група видни интелектуалци пиели кафето си в знаменитото кафене „Цар Освободител” и одумвали минаващите красавици, някой шумно се възторгвал от божествената хубост на една от тях. И тогава, докато всички гледали като хипнотизирани подир отминаващата жена, известният художник Иван Пенков, безстрастно отбелязал: И тя е омръзнала някому!…

Любомир Котев

About the Author :