Ямболски винопроизводители търсят пазар в Китай

DSCN1721Двама винопроизводители от Ямболска област участват в търговска мисия в китайския административен район Хонконг, която се провежда от 5 до 12 ноември. „Винпром-Ямбол” и „Александър Виниардес” ООД – село Ботево са ямболските компании, които са включени в състава на търговската мисия, заедно с още 10 фирми от София, Хасково, Плевен, Русе, Благоевград, Асеновград, Пазарджик и Казанлък.

Организатор на търговската мисия е Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия по европейския проект „Насърчаване на интернационалността на българските предприятия”.

Участниците в мисията ще бъдат посрещнати от Генералния мениджър на Международното изложение за вина и напитки Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2013 Даун Чан, която ще им осигури посещение на щандовете на индивидуални изложители. В програмата на мисията е включена и официална делова среща с представители на Съвета за развитие на търговията на Хонконг, които ще ги запознаят с маркетингови услуги. Българските винопроизводители ще имат възможност да участват в семинари и конференции, част от съпътстващата програма на изложението.

Финансирането на проекта се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. Със средства от проекта Агенцията поема разходите на един представител от фирмите участници за транспорт, хотел и отпечатване на каталог.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските фирми. Тези мисии са полезни, защото предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между българските компании с потенциални чуждестранни партньори, насърчават производственото коопериране и сключването на обвързани сделки. С участието си в търговски мисии в чужбина предприемачите повишават експортната си култура, като се запознават на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи и по-лесно адаптират българските продукти към чуждия пазар, а това им помага да внедряват добри производствени и търговски практики. Подобни мисии способстват за създаването на бизнес партньорства, помагат за познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки, а това води до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

Диана Иванова

About the Author :