„Тунджа” работи по нов проект

община-тунджа-5AС нов проект за обучение на администрацията ще повишава квалификацията на своите служители община „Тунджа”. На 3 януари  между Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” и община „Тунджа” беше подписан договор за изпълнение на проект „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители”. Той е на стойност 89 163,53 лева и ще продължи 9 месеца. В обученията ще вземат участие 90 служители, разпределени в три целеви групи – администрация от населените места, кметове и кметски наместници и служители от общинската администрация. 10 служители ще бъдат обучени в Института по публична администрация. Обучението „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” ще включи теми, свързани с  усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици; ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализирания софтуер в общината. В него участие ще вземат 20 служители.

About the Author :