От Коледа до Банго Василий

031[2]AВ месеците януари и февруари се отбелязват едни от най-важните празници от българския църковен и ромския обреден календар. Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, община „Тунджа”, вдъхновени от „чудесата” на коледните празници, със своите рисунки и картички на тема „Магията на Коледа” и саморъчно направената украса допринесоха за празничните настроение и дух в училище. Със сръчните си ръце други деца изработиха красиви сурвакници от дрянови пръчки и натурални материали и пресъздадоха народния обичай „Сурвакане”. Най-сполучливите бяха отличени и наградени. В два последователни часа по Занимания по интереси учениците от ПИГ, разделени на две групи, проучиха и пресъздадоха обичаите и ритуалите, свързани с християнския празник Богоявление и ромския Банго Василий. Децата с интерес наблюдаваха това, което бяха подготвили с голямо старание техните съученици. Сравняваха традициите и ритуалите на празниците на отделните етноси. Дейностите се реализират в изпълнение на Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

About the Author :