ЯТПП – 25 години работа за бизнеса

11165116_844692568934846_3714504773419360423_oЯмболската търговско – промишлена палата е сдружение с нестопанска цел учредено през 1993 година в Ямбол. Преди това в продължение на 3 години функционираше представителство на БТПП в града. Ямболска ТПП е неправителствена, неполитическа, нестопанска организация с идеална цел, чиято основна  задача е да подпомага бизнес средите в региона, да формира пазарно мислене и действие, да формира подходящ бизнес климат и среда за ефективни инвестиции, да формира изграждането и функционирането на гражданско общество, да съдейства пряко и косвено за подобряване на жизнената среда и благосъстоянието на хората живеещи на територията на региона.

В Ямболската ТПП към 2015 година членуват и работят в партньорство около 135 редовни и 950 асоциирани членове – малки  и средни предприятия, предприемачи, производители, търговци, общини, социални партньори, неправителствени организации, научни и консултантски институции, медии и граждани, предимно от град Ямбол, Ямболски регион, от съседни трансгранични региони и европейски страни.  Ямболската ТПП е една от най-активните и с голям експертен потенциал в мрежите на  национално признатите  работодателски организации.

През последните 25 години години Палатата успешно се вписа в обществения и социален живот на региона, като наложи позитивна промяна и нагласа сред своите членове, партньори и гражданите изразяваща се в следното:

 

ЕВРОПЕИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

Ямболската ТПП включи територията, бизнеса и хората с които работи в партньорски мрежи на обединена Европа почти десет години преди България да бъде приета за пълноправен член на ЕС. През 1997 година Палатата защити участие в многогодишна програма с правото да бъде домакин и да ползува имиджа и логото на “ЕВРО-ИНФО ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ” заедно с други 370 града в Европа. През 1999 година Европейския информационен център официално беше открит от  координатор в ЕК – дирекция “Предприятия”.  Евро-инфо центъра, като проект и дейност на Ямболската ТПП изигра решаваща роля за интеграцията и присъединяването на бизнеса от България и региона в Европа. Сега благодарение на този център в Ямбол разполагаме с близо 500 тома нормативни документи на хартиен и електронен носител, касаещи общоевропейската уредба. Ямболската ТПП предоставя част от тях на Сливенска и Бургаска области, на вилаетите Одрин, Къркларели и други градове и региони в които няма такава институция. Евро-инфо центъра организира и проведе стотици семинари, обучения и консултации на близо 3 000 предприемачи и граждани.  Само за реализацията на тези дейности през тези десетт години ЕС предостави безвъзмездно в полза на ямболските предприемачи и граждани близо 600 000 лева финансиране. Чрез Евро-инфо центъра, ЯТПП изгради и формира стандарт на бизнес общуване и партньорство в средите на бизнеса, постави основа на новия пазарен бизнес климат в града и региона.

 

През  2008 година ЯТПП за втори път включи региона в най престижната към момента икономическа карта на Обединена Европа. Това е “Европейска мрежа за предприятия, информация и  иновации” – “Enterprise Europe Network”  /EEN/. Тази програма е дългосрочна – шест годишна, в мрежата участвуват над 590 състоятелни икономически формирования от страните на ЕС, които са  партньори на ЯТПП, техния общ персонал от експерти е около 5 000 души. Основен акцент в дейността е популяризиране и ускорено внедряване на иновациите в предприятията. Ямболската ТПП като домакин на Мрежата обслужва  малки и средни предприятия в Ямбол, Бургас, Сливен  и други големи съседни градове.

 

През  2009 година ЯТПП за трети път включи Ямбол и региона в  престижна информационна карта на Обединена Европа. Това е общоевропейската информационна мрежа “ЕВРОПА ДИРЕКТНО”. Тази програма е дългосрочна, в мрежата участвуват над 500 неикономически, публични и социални формирования и институции от страните на ЕС, които са партньори в обща мрежа, техния общ персонал от експерти е над 5 000 души. Основен акцент в дейността е популяризиране на общоевропейска информация на печатни и информационни носители за гражданите, ползуване на безплатен телефон за въпроси към европейските институции, информационно съпровождане на изборите за Европейски парламент, интернет участие в дистанционни форуми, презентации, семинари и обучения. Ямболската ТПП като домакин на контактна точка в тази престижна мрежа покрива информационно Югоизточния планов район – гражданите и населените места в област Ямбол .

През изминалите 25 години на своята дейност Ямболската ТПП постави и трасира пътя на Трансграничното сътрудничество с Турция и Гърция далеч преди да стартират Европейските предприсъединителни програми / ФАР, ИНТЕРЕГ и др./, даже преди това да бъде определено като приоритет от държавата ни.  В рамките на партньорството между ЯТПП и Община Ямбол още през 1994 година за първи път в старата и нова история на града, Ямболски  кмет чрез Палатата направи първо официално посещение в общините и търговските Палати в Одрин и Истанбул – това бяха кметовете,  техните заместници и други представители на държавни и общински учреждения и институции. Представители на общината участвуваха в десетки форуми и бизнес срещи организирани от Палатата в Ямбол, Одрин, Къркларели, Текирдаг, Чорлу, Бурса, Айвълък, Балъкесир, Измир, Маниса, Анкара – Р Турция, както и в Орестиада, Александрополис, Кавала, Солун, Ксанти , Комотини, Козани, Атина и други градове в Гърция.

 

ПУБЛИЧНО ПАРТНЬОРСТВО

Особено впечатляващо през тези години беше публичното партньорство между Ямболската ТПП и общините в региона.  През изминалите 20 години Ямболската ТПП е организирала и провела по своя инициатива и в партньорство с тях повече от десет изложения под наслов “Произведено в Ямбол” и ”Произведено в община Тунджа” съпътстващи празника на общините “Свети дух” и “Деня на земята”, още осем Коледни базара  на централния площад за които предоставя безвъзмездно ползването на 15 търговски и изложбени щанда специално изработени за целта по Европейски проект. Палатата също организира изложения “Произведено в Ямбол” извън България в изложбените центрове на Тикирдаг и Одрин в Р.Турция, Кавала  и Александрополис – Гърция, информационни щандове за представяне на Ямбол, неговата икономика, стопански и културен живот в повече от 20 страни на света – Германия, Австрия, Франция, Италия, Съединените американски щати, Италия, Русия, Сеул – Южна Корея и др. По инициатива на Ямболската ТПП, Ямбол стана десетки пъти домакин на международни теоретични и практически конференции посветени на регионалния бизнес климат, привличането на инвестиции, изследване на регионалния социално–икономически живот, съпроводени с партньорски бизнес срещи и промоция на стоки и услуги.

В Ямбол палатата традиционно организира и провежда съвместно с общината “Ден на Европа” наситен с концерти, изложби, спортни          турнири, конкурси за рисунки и есета, с много гости от страната и   чужбина.

В организираните форуми ЯТПП включва в полемиката, министри, президенти, научни работници и експерти от          България и съседните страни. Ямболската ТПП издаде и отпечата в хиляден тираж през последните   няколко години десетки различни представителни проспекти на Ямбол и още над десет целеви пълноцветни многоезични тематични издания, които се разпространяват в стотици страни на света.

ЯТПП поддържа няколко професионално подготвени WEB–страници, които предоставят широко аспектна  информация за Ямбол на няколко езика за хората по цял свят.  До момента сайтовете са посетени от над 3 млн. души от 132 страни.

 

Особено се гордеем , че в резултат на партньорството ни с Община Ямбол, с координиращата експертна роля на ЯТПП са разработени Оперативните планове за развитие на общините Ямбол, Елхово и Тунджа 2007 – 2013 година и 2014 – 2020 година – планове, който стоят в основата на европейското бъдеще и просперитета на града и областта ни.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

Забележителен успех през последните години е Лицензиран център за професионално обучение и квалификация на ЯТПП. През 2008 година Ямболската ТПП успешно премина пълния мониторинг и получи  собствен лиценз от НАПОО при МС на Р България на център за професионално обучение по 32 професии и 37 специалности, с което се превръща във мощен фактор за удовлетворяване на нуждите на регионалния бизнес с гъвкаво и бързо професионално обучение за хора от всякаква възраст. ЯТПП е единствената неправителствена бизнес организация от Югоиизточен планов регион която получава собствен лиценз. През последните 10 години по различни проекти ЯТПП е обучила около 1 200 души в курсове за управление на собствен бизнес и различни професии – сред които 70 роми, 50 души с увреждания 145 безработни младежи и девойки, 75 безработни жени, представители на 135 фирми. Всеки от тези обучаеми на практика е ползвал стипендия за издръжка на обучението в размер от 600 до 900 лева осигурени от ЯТПП чрез европейски програми. Само по този начин Палатата е спонсорирала на практика общинската икономика и общинското образование само през последните няколко година с близо 300 000 лева.

Като социален партньор, ЯТПП е постоянен и градивен участник в обществените органи на Общините в региона – съвет за социално партньорство, съвет за социално икономическо развитие, целеви съвети касаещи развитието на града и региона.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Особено впечатляващи са участието и  успехите на Ямболската ТПП в Европейски програми и проекти, резултатите от които са пряко насочени  и се изразяват в конкретна експертна и финансова помощ за предприемачите, общинските институции и гражданите на Ямболски регион. Осигуряването на тази помощ стои в основата на реалния икономически и социален просперитет на Ямбол.

Нямаме информация за друга неправителственна организация, институция или община да има толкова много и разнообразни спечелени проекти по Европейски програми. През последните десет години те са общо 62 на брой, като общата сума на финансирането на дейностите и услугите за гражданите, фирмите и институциите на Ямбол е над 8 000 000 лева.

По значимите от тях са :

Евро-Инфо Център на Европейската комисия разположен в Ямбол  – Програма на ЕК в Брюксел, Дирекция “Предприятия и индустрия – продължителност 10 години / Шеста рамкова спогодба на ЕС /Открит през 1999 г.

Европейски информационен и иновационен център /EEN/ на ЕК разположен  в Ямбол – Програма на ЕК в Брюксел, Дирекция “ Предприятия и иновации” продължителност 6 години / Шеста рамкова спогодба на ЕС / – Стартира в началото на 2008 г., който е одобрен отново през 2014 година за новия програмен период с още 2+5 години до 2021 година.

Европейски информационен  център “ЕВРОПА ДИРЕКТНО” на ЕК разположен  в Ямбол – Програма на ЕК в Брюксел, Дирекция “  с продължителност 4 години  – Стартира в началото на 2009 г..

“Форум за бизнес партньорство – България – Турция”
ПРОГРАМА ФАР “ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ” – 2004 г.

ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “ТРАНС-ГРАНИЧНИЯТ АГРОБИЗНЕС – НОВИЯТ ШАНС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ЯМБОЛ – ОДРИН – КЪРКЛАРЕЛИ” – 2005 г.-ТГС България – Турция

ПроектBG2005/017-453.02.01.01-11 “Е-ФЕРМЕР – новите технологии в подкрепа на селското стопанство в транс-граничния регион” – 2007 г. – ТГС – България – Турция

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ “ТУРСКО-БЪЛГАРСКИ ТРАНС-ГРАНИЧЕН МОСТ НА ЗНАНИЕТО” на Търговско-промишлена палата – Одрин, Турция в партньорство с Ямболска търговско-промишлена палата, България – 2006 г.- ТГС – Турция – България

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО” на Търговска Борса – Къркларели, Турция и ЯТПП – 2007 г.- ТГС – Турция – България

ПроектBG2005/017-453.01.02.01-04″ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” – 2008 г. – ТГС – България – Турция

ФОРУМ “ЕВРОПА-ЯМБОЛ – 2004” – Програма ФАР на ЕС – Развитие на гражданското общество – 2004 г.

ПРОГРАМА ФАР 2002 “Информационна и комуникационна програма, Представяне на евростандартите по браншове. “Проект EUROPEAID/114711/D/SV/BG  “ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ – МОСТОВЕ ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ В СЪЮЗА”

Проект на Генерална Дирекция Предприятия на Европейската Комисия за мащабна информационна кампания, целяща да осигури на фирмите с практическа информация за бизнес възможностите, произтичащи от разширяването на ЕС. Проект “Свобода на движение в ЕС” – 2003 г.

“БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ – Ямбол 2003” По програма ФАР на ЕС Икономическо и социално сближаване – проект “Инициативи на пазара на труда”- Обучение за стартиране на собствен бизнес за безработни2004г.

ПРОЕКТ,:РЕГИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС-ЯМБОЛ 2004, Програма ФАР– Социална интеграция-Обучение на хора с увреждания, роми и квалифицирани младежи – 2004 г

Развитие на гражданското общество 2002 ПРОЕКТ “Обществена рамка за европейско поведение”- Социално партньорство – 2003 2004 г.

ПРОЕКТ BG0202.01-YI.4.05 “МЛАДЕЖКА БИЗНЕС ШКОЛА – ЯМБОЛ 2005”- Управление на собствен бизнес от младежи.Програма ФАР “Насърчаване на заетостта сред младежите” – 2005 г.

Проект “ВИРТУАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР-ЯМБОЛ”. Проектът се осъществява в рамките на Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка за извършване на услуга “ВИРТУАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР” – 2008 г.

Проект “Малки и средни млекопроизводители от Тракия: Подготовка за стандартите за безопасност на хранит и конкуренцията в ЕС” с Търговска Борса – Бабаески, ТГС – Турция – България 2007 – 2008 г.

Проект “Развитие на партньорство в публичния транспорт между Турция и България”съвместно със сдружението на младите бизнесмени от Одрин – ТГС – Турция – България – 2007 – 2008 г.

Българо фламандски проект “Съвместен Учебен център за професионално обучение и квалификация в извън работно време през целия живот” – ЯТПП съвместно с Прафесионално учебен център “Синтра”към Университета в Гент –  Белгия. 2006 – 2007 г.

“ВЪВ ФОКУСА-ЯМБОЛ: ГРАЖДАНСКО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. Проектът се осъществява в рамките на програма ФАР “Развитие на гражданското общество 2005″- Мрежа за работа с НПО, Общини и институции. Реализира се през 2008 г.

Оперативна програма на ЕС “Административен капацитет”, приоритетна ос “Управление на човешките ресурси”, компонент “Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество”. Одобреното проектно предложение е с работно заглавие “Чрез укрепване структурите на гражданското общество – по-добро управление на Ямболска област”. Реализира се през 2008 г.

Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”, компонент “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица”. Одобреното проектно е с работно заглавие “Квалификационно обучение – Интернационализация на бизнеса”. Реализира се през 2008 г.

Допълнително 9 проекта за бизнес развитие от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2014 г. на обща стойност над 2 000 000 лева, като последните 3 от посочените проекти продължават своето изпълнение.

 

Това са една част от спечелените , реализирани и продължаващи Европейски проекти с които Ямболската ТПП  осигури качествено нови и действени възможности на гражданите, институциите и обществеността на Община Ямбол и региона,  за тяхното реформиране и приобщаване към европейските ценности.

Тържествата които организира Ямболската ТПП, като водеща неправителствена организация в региона и страната   се свързват  с отбелязването на 15 и 20 години от нейното учредяване, заради нейното стабилно и постоянно присъствие в обществения и социално икономически живот на града, общината и региона, за превръщането и в надеждна експертно–консултанска институция, за обединяването в нея на повече от  1 100 асоциирани и редовни  членове  – фирми, производители, търговци, общини, медии, експерти, научни работници и специалисти, за налагане на нови европейски стандарти в бизнес отношенията на региона, за широкото и достойно представяне на Ямбол и региона в стотици градове и  държави по света, за дългогодишното и ползотворно публично – частно партньорство с държавните и общински институции.

Това се върши защото пазарния и икономически сектор на региона заслужават уважение и достойно отношение, защото на пазарния и икономически сектор се разчита да напълни и препълни общинските и държавната хазни, защото на стопанския сектор се разчита да подобри благосъстоянието на хората.

About the Author :