ЯМИЦ ще отбележи в Ямбол 12 август – Международен ден на младежта

 New ImageПрез 1999 г. ООН обявява 12 август за Международен ден на младежта!
В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 г. Международният ден на младежта дава възможност на държавите по света да разгърнат потенциала на младите хора, да отбележат техните постижения и да планират начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Денят предоставя уникалната възможност за това – младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.
През 2019 г. Сдружение „ Ямболски младежки информационен център” град Ямбол ще отбележи с различни инициативи Международния ден с дискусия на тема „Активност на младите при везмане на решения„  които ще проведат в рамките от 9 – 12 август 2019 г. на територията на Ямболска област. Инициативите са проект”Равен шанс”,финансиран по Национална програма за младежта(2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта

 Калоян Калиманов, Ръководител проект

Сдружение „ ЯМИЦ”  Ямбол

 

 

About the Author :

2 Comments to “ЯМИЦ ще отбележи в Ямбол 12 август – Международен ден на младежта”
  • Реалност
    August 11, 2019 - Reply

    Според НОИ пенсионерите в Ямболска област в края на 2018г. бяха 40,007 души, а през август са веч

  • Реалност
    August 11, 2019 - Reply

    Според НОИ пенсионерите в Ямболска област в края на 2018г. бяха 40,007 души, а през август са вече 39,606 души.

Leave a reply