Ямбол с европейска награда за отлични постижения в туризма

01Кметът на община Ямбол Георги Славов получи награда от Европейската комисия по линия на Европейската EDEN мрежа за отлични постижения за устойчив туризъм. В церемонията по награждаване в Брюксел участваха представители на общо 18 държави-членки на съюза, излъчили своите победители на национално ниво. Ямбол бе избран в конкуренция от 31 кандидати в проведения през 2017 г. от Министерство на туризма национален конкурс. В резултат, градът вече част от европейската ЕДЕН мрежа (European Destinations of Excellence).

Наградите EDEN помагат за повишаване на информираността за възможностите за устойчив културен туризъм и привличат вниманието към вълнуващи, малко известни европейски дестинации. Мрежата е най-голямата платформа за обмен на добри практики в туризма на европейско ниво и за насърчаване на контактите между печелившите 02дестинации.

„За Ямбол тази награда е изключителна чест и признание за усилията ни за развитие туристическия потенциал на града“, сподели кметът Георги Славов. Той и зам.-кметът Илиана Бицова участваха в дискусиите по време на Дванадесетата среща на мрежата EDEN. Подписана бе и декларация, с която новите членове на мрежата поемат ангажимент да си сътрудничат в развитието, популяризирането и обмена на добри практики в туризма.

Като национален победител Ямбол вече се популяризира в кампании на Министерство на туризма чрез рекламно-информационни материали при участиетия в туристически изложения и борси.

About the Author :