Ямбол се срина под 70 000 жители

Yambol10Ямбол вече не е 70-хиляден град. Това, което ние и без това си го знаем, показват вече официално и даннните за населението през 2016 г. на националната статистика. В края на годината жителите на града са били 69 542 – с 682 по-малко от 2015 година. По население сред областните градове Ямбол заема вече 14-то място, като при преброяването през 2001 г. градът ни беше на 11-то място.
В същото време Ямболска област е доста по-назад в класацията по население – на 22-ро място със 122 276 жители. За година областта е намаляла с 1545 души, което е по-малко в сравнение с 2015 г. (тогава намалението е било с над 1900 души).
Населението в останалите общини също намалява значително. Община „Тунджа” е намаляла за година с 438 души и в края на миналата година е имала население от 22 287 души. Община Елхово е с население от 14 724 души, което е с 232 по-малко от предходната година. Намалението в Стралджа е със 138 човека, а населението на общината е достигнало 12 014 души. В община Болярово намалението е само с 55 души, а населението на общината в края на 2016 г. е 3709 души.
Данните на статистиката показват само естествения и механичния прираст – разликата между родени и починали и официално напусналите областта, като за база им служи преброяването през 2011 г. През 2016 г. в региона са родени 1178 деца, а са починали 2105 души. В региона са се заселили 2049 човека, а са го напуснали 2656.
В трудоспособна възраст в региона са 69 774 души, под трудосопсобна възраст са – 19 074 души, а в над трудосопсобна възраст – 33 428 души. От статистиката уточняват, че над трудоспособна възраст за 2016 г. се приема навършени 60 години и 10 месеца за жени и 63 години и 10 месеца за мъже.
По общини има интересни тенденции. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.7%, следват общините Ямбол – 15.3%, Елхово – 12.8%, «Тунджа» – 12.2%, и Болярово – 12.1%. Ако се съди по данните на статистиката община «Тунджа» е по-застаряваща от община Болярово, например, защото делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините «Тунджа» (34.2%), Болярово (32.2%), Стралджа (25.5%) и Елхово (24.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (18.5%).
Зад сухата статистика на данните за населението се крият интересни тенденции, които не вещаят добро бъдеще за нашия регион, но за съжаление липсва адекватна политика, която да се опитва да преодолее негативните тенденции.

Диана Иванова

About the Author :