Ямбол приема документи за услугата “Личен асистент”

DSC07234От 27 март до 9 април в Центъра за услуги и информация  на община Ямбол ще се приемат заявления  от кандидат-потребители  и кандидати за лични асистенти  по проект «Нови възможности за грижа», договор за безвъзмездна финансова помощ  по процедура за директно предоставяне  2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Агенция за социално подпомагане София  е конкретен бенефециент по проекта, а община Ямбол -партньор на Агенция социално подпомагане.

Заявленията по проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа. Образци на заявленията желаещите кандидат -потребители  и лични асистенти  могат да получат в Центъра за услуги и информация в община Ямбол.

About the Author :