Ямбол празнува 50 години висше образование

DSC03556Тържествена конференция, посветена на 50 години висше образование в Ямбол и 3 години от преобразуването  на Факултет „Техника и технологии”, се проведе в голямата зала на община Ямбол.

Организатори на събитието бяха Факултет „Техника и технологии” към Тракийски университет – Стара Загора и община Ямбол. Деканът на Факултета доц. д-р Красимира Георгиева прочете академично слово, в което проследи историческото развитие, академичния профил, научната и международната дейност на учебното заведение.

DSC03566Присъстващите бяха привествани от изпълняващия длъжността ректор на „Тракийския университет” проф. двмн. Иван Въшин, от представител на Русенския университет и от декана на Медицински факултет към Тракийски университет.

И.д. ректор проф. двмн. Иван Въшин връчи плакет на „Тракийски университет” на Факултета, на кмета на Ямбол, на доц. Красимира Георгиева и на доц. Мария Рошманова.  Той обяви, че техният подарък за Факултета е интерактивна дъска с проектор и софтуер, като тяхното желание е тя да бъде монтирана в зала 325, която носи името на Райчо Димитров.

DSC03575Почетни плакети 50 години висше образование в Ямбол получиха от доц. Красимира Георгиева инж. Атанас Добрев, Атанас Тодоров, доц. Станчо Станчев, доц. д-р Мария Пешливанова, доц. д-р Таня Пехливанова – Гочева, доц. д-р Златина Казлачева, доц. д-р Илия Гинков, доц. д-р Веселина Недева, доц. д-р Красимира Добрева и доц. д-р Иван Лазаров.

???????????????????????????????След конференцията започна тържествено заседание на Академичния съвет на Тракийски университет за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на проф. дтн инж. Георги Тасев.

About the Author :