Ямбол на трето място по ползване на интернет

InternetЯмболска област заема трето място по регулярно ползване на интернет, сочи изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област за 2013 г.

53,3% от изследваните на възраст между 16 и 74 години в региона са ползвали всеки ден или поне веднъж седмично интернет през 2013 г. Спрямо 2012 г. обаче  е отбелязан спад с 0,4 процентни пункта. На първо място по този показател е столицата, където този процент е 73,5, а втора е област Русе – 54,5 процента. По използване на интернет Ямбол изпреварва региони като Пловдив – 52,5%, Шумен – 52,2% и Варна 51,6%.

По достъп до интернет обаче Ямболска област изостава рязко спрямо 2012 г.  За миналата година 44,8% от домакинствата в региона са имали достъп до интернет в домовете си, при средно 53,7% за страната. Заради намалението от 1,2 процентни пункта област Ямбол се срива с шест позиции – от 14-то на 20-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет.

Мъжете са по-активни потрлебители на интернет  – 56,8% от тях използват редовно интернет. Активността им е по-висока от средната за страната с 4,2 процентни пункта и по-висока от активността на жените в областта със 7,2 процентни пункта.

При лицата с висше образование – 88,5% използват редовно интернет, при лицата със средно образование – 60,9%, а при лицата с основно или по-ниско образование – 21,3%.

About the Author :