Ямбол има да получава още 17,5 млн. лв. от стари проекти

21Още 17 5 40 017 лв. има да получава община Ямбол по стари проекти от миналия програмен период, показва справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.

Според системата към 2 май общината е получила общо 83 129 207 лв. по 25 проекта на обща стойност 100 669 224 лв., което представлява 82,58 на сто реално разплатени суми.

От началото на годината досега общата сума на проектите на общината се намаля за трети път. Към 6 януари тя беше 146 414 501 лв., защото проектът за водния цикъл беше в пълната си стойност с включените средства за пречиствателна станция. Към 16 февруари стойността на проектите беше 101 427 202 лв., а към началото на май вече е намалена с още 757 978 лв.  От всички 25 проекта един е прекратен, три са в процес на изпълнение, а 21 са приключили.

Строителните работи по всички проекти приключиха до края на миналата година, а сега продължението на проектите е само документално, за да бъдат отчетени и разплатени.

От февруари досега няма промяна в разплатените средства по двата проекта, които са в процес на изпълнение – водният цикъл и регионалното депо.

За водния цикъл първоначално одобреният бюджет е бил 90 299 459 лв., но след това общият бюджет е намален на 44 086 544 лв. От тях са разплатени 37 477 562 лв., което е 85 на сто. Срокът за документалното приключване на проекта е 30 септември 2016 г.

Другият проект, който общината може да отчита до 30 септември, е за регионалното депо. По него общият бюджет е 30 886 189 лв., а реално изплатените средства са 21 185 383 лв., което е 68,59 %.

Третият проект, който се води, че е в процес на изпълнение, е „Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги”, но той реално е приключил още през 2010 г. По него има разплатени 186 370 лв. от общо 215 017 лв. и след 2011 г. няма никакви разплащания.

Намалението на стойността на проектите с над 750 хиляди лева два основно от проекта за модернизация на централна градска част. Към 16 февруари общият му бюджет е бил 6 064 928 лв., а сега вече е 5 452 704 лв., от които са разплатени 5 180 069 лв.

Все още в системата има несъответствие в разплащането на проекта за водещите туристически атракции – Безистена и Кабиле. В системата на едно място пише, че са изплатени 5 067 043 лв., а на разбивката на сумите по години е посочено, че получените пари са само 3 549 753 лв.

При информационното затъмнение, което община Ямбол е спуснала над всичко, не е ясно нито защо се намаля стойността на проектите, нито как върви плащането по тях. Единствената форма за получаване на някаква информация по иначе по дефиниция прозрачните европейски проекти се явява точно информационната система, макар видимо и в нея информацията да е с много въпросителни, на които няма кой да даде отговор…

Диана Иванова

About the Author :