Ямбол дава допълнителни 1 773 720 лв. от бюджета за европейските проекти

DSC00436И тази година община Ямбол ще задели сериозни бюджетни средства за довършване на европейските проекти извън собственото участие в тях, което също не е малко. От целия бюджет, който е 46 176 245 лв., за довършване на четирите най-важни проекта се предвиждат 1 667 120 лв. допълнително фифансиране. Това се изясни на сесията, на която беше гласуван бюджет 2015.

Според кмета Георги Славов акцент на общината през тази година ще е завършването на започнатите европейски проекти, които вече са видими за всички с разкопания център, все още недовършения Безистен и с Водния цикъл, стрителство на който се видя цяла вечност за каргонлии, а все още не му се види краят.

Най-важните проекти били депото, Водния цикъл, централна градска част и Безистена и затова за тях в бюджета е предвидено допълнително финансиране.

Ямболският кмет припомни, че за Водния цикъл с решение на Общински съвет в края на миналата година са били заделени 800 000 лв. за довършване на асфалтовите настилки, след като бъдат положени тръбите за канализацията и водопровода, но заради забавяне от многото паднали дъждове тези средства се налагало да бъдат отделени и от новия бюджет. На част от улиците, които щели да бъдат асфалтирани, вече били ремонтирани тротоарните настилки.

За проекта за централна градска част в бюджета са заложени още 167 120 лв. За тях Георги Славов обясни, че в момента се реализирал първи етап, но имали изиграни процедури за още три етапа, които били за по 500 000 лв., но за цялостното им довършване било необходимо да се извършат допълнителни дейности извън планираните в проектите.

За окончателното завършване на Безистена също щели да се дадат допълнително средства в размер на 260 000 лв. Те също били гласувани още миналата година, но трябвало да се разплатят едва след приемане на сградата и въвеждането й в експлоатация. Кметът каза и че са предвидили 18 000 лв. в бюджета за конструктивно обследване на Безистена, което били възложили на най-добрия специалист в България проф. Милев. Странно защо едва сега, подир дъжд качулка, се възлага такова обследване – обяснението на кмета е, че искали да видят докъде и какви проблеми, ако има след всички интервенции, които са направени на сградата по този злополучен европейски проект, който едва не я събори, а ако няма, да се успокоят. По устни уверения нямало конструктивни проблеми, но се чакало и писменото становище.

Завършването му щяло да се забави заради трудности с въвеждане на сградата в експлоатация. Трудностите били предизвикани от проблема със съгласуването на работните проекти с Националния институт по паметници на културата и затова дори общината поискала разрешение за удължаване от управляващия орган.

По проекта за депото в бюджета са предвидени 440 000 лв. за рекултивация на старото сметище. Георги Славов обясни, че поръчката за рекултивация била обявена, но в първоначалния проект рекултивацията била изчислена по укропнени сметки, но след изготвяне на окончателния проект, се оказало, че парите няма да стигнат и затова се налагало да се доплаща от бюджета.  Според него не по-късно от месец строителството на първа клетка ще започне, а трябва да бъде завършено до есента на 2015 г.

Според справката за всички европейски проекти бюджетът им е 136 788 376 лв., от които очакваните европейски средства са 132 800 804 лв., собственото участие е 3 987 572 лв., а дофинансирането е 1 773 720 лв. Извън средствата за четирите големи проекта, общината дава допълнително и 100 000 лв. за проекта „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез продеставяне на социални услуги от резидентен тип” и 6600 лв. за проекта „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община ямбол – в подкрепа за следващия програмен период”.

Според същата справка само 29 769 429 лв. са парите, които досега община Ямбол е получила за европейските проекти, т. е. само 21,7 % от общия им бюджет.

При приемане на бюджета стана ясно, че максималният размер на новия общински дълг през 2015 г. може да бъде 10 млн. лв., а към края на 2015 г. дългът може да стигне 15 млн. лв. Максималният размер на натрупани новите задължения за разходи през 2015 г. може да бъде 24 911 390 лв., а 20 млн. лв. могат да бъдат ангажиментите за поемане на разходи.

Преходният остатък от 2014 г. е 6 024 177 лв. Капиталовите разходи през 2015 г. на община Ямбол са 5 089 730 лв.

Общинските съветници успяха да приемат бюджета за по-малко от 40 минути, цялата сесия с дневен ред от 14 точки е приключила за 75 минути.

About the Author :