Ямбол в златната среда по безработица

DSC00747AНеизменното 15 място е заемала Ямболска област по ниво на безработица през цялата 2013 г., показва годишният анализ, който изготвя дирекция „Бюро по труда”. За областта нивото е 15,9 %, но по общини картината е доста по-отчайваща. Най-ниска е безработицата в Ямбол – 10,9 на сто, а най-висока в община Стралджа – 34,8 % ( през декември достигна дори 40,1 %). На второ място по безработица е община Болярово с 22,8 %, на трето – община „Тунджа” с 22,1 %, на четвърто община Елхово с 21,9 на сто.
Броят на безработните през 2013 г. расте и се е увеличил с 405 души спрямо 2012 г., достигайки до 8844 души, регистрирани в Бюрата по труда. За съжаление това е само видимата част от безработицата в региона, защото реално проблемът е много по-сериозен. В Бюрата по труда се регистрират само тези, които получават обезщетение след съкращение и такива, на които им е необходимо да бъдат регистрирани, за да участват в някаква програма за заетост или по някаква друга подобна причина. Малцина са тези, които се регистрират, само защото търсят работа.
Общо 4713 души са постъпили на работа през 2013 г. от регистрираните безработни, като 3806 са устроени със съдействието на бюрата по труда, а 907 са си намерили сами работа. От тях 2376 души са заети в реалния сектор и 1430 по програми  и насърчителни режими. В сравнение с предходната 2012 г. започналите работа са увеличени с 369 души, което се дължи най-вече на увеличението в реалния сектор – 349 наети работници, но приблизително толкова са наетите в новооткритото производство на „Бела” в Ямбол, а това показва, че останалата икономика в региона не е напреднала кой знае колко за една година, но и не се е сринала.
Заявените през годината работни места са били 4290, от които – 2643 в реалния сектор на икономиката, 1382 по програми за заетост и 265 по насърчителните мерки. При тях ръстът спрямо предходната година е с 656, което се дължи отново на увеличените заявени работни места в реалния сектор  – с 393.
По-интересно е усещането, което създава Ямбол сред хората, които не са оттук. Командированите полицаи са учудени колко много клиенти има в най-масовия хипермаркет в града – „Кауфланд”, защото не могат да си намеят място на паркинга и питат учудено какво работи в Ямбол, че хората да пазаруват толкова активно. Проблемът на трудовия пазар в Ямбол обаче е не само безработицата, но и ниските трудови доходи, защото една голяма част от наетите са работещи бедни.
Диана Иванова

About the Author :