Ямбол влезе в златната среда по средни заплати

14596142359Ямболска област влезе в златната среда по средни работни заплати, като зае 17-то място по доходи сред 28-те области през четвъртото тримесечие на 2017 г. с 837 лв. среден доход, показват данните на статистиката. Ямболските средни доходи изостават с 258 лв. от средната работна заплата за страната, която е 1095 лв., и с повече от минимална работна заплата – с 639 лв. от средните възнаграждения в столицата, които са 1476 лв.

Увеличението на ямболските доходи спрямо предходното тримесечие е с 60 лв. – тогава регионът заемаше 19-то място със средна работна заплата от 787 лв.

По месеци през 2017 г. най-висока е била средната работна заплата в областта през декември – 856 лв., а най-ниска – през януари и април – 755 лв.

Четвъртото тримесечие на 2018 г. задълбочи разделението на регионите по доходи, като разликата между първата и последната област вече е 783 лв.

С най-високи доходи са в столицата – 1476 лв., на второ място е област Варна – със 1062 лв. средна работна заплата, на трето място е област Стара Загора – 1060 лв., на четвърто място е София – област – 1044 лв., пета е област Враца – 1024 лв. Това са и петте области, които имат средни доходи над 1000 лв. Средните доходи на още четири области са над 900 лв. На шесто място е област Пловдив със средна работна заплата 971 лв., седма е област Габрово – 962 лв., на осмо място е Бургас – 939 лв., а на девето – Разград – 902 лв.

12 области, които са и златната среда по доходи, имат средни работни заплати над 800 лв., като в тях попада и Ямбол. Шест области имат заплати в диапазона – над 700 лв. и само Видин, която е последна по доходи, е под тази граница – 693 лв. Последната тройка с най-ниски средни заплати допълват Благоевград със 733 лв. и Кюстендил – със 760 лв.

Припомняме, че това са брутни работни заплати, а чистите доходи са с поне 23 % по-малки заради удръжки за социални осигуровки и данък общ доход, или иначе казано средната заплата за Ямбол чисто е 645 лв.

В началото на 2017 година – през първото тримесечие, регионът заемаше рекордното 15-то място по доходи, но не успя да го задържи. Въпреки това през изминалата година вече отлепихме от дъното и влязохме в златната среда, което е добър знак за областта, но явно има още много какво да се желае, защото все още над нас дебне дамгата, характерна особено за Ямбол, че сме град, в който работа има, но заплатите не са толкова големи.

Диана Иванова

About the Author :