Ямболско участие в Церн – Швейцария

Picture1В периода от 27.07.2014 г. до 02.08.2014 г. се проведе Четвъртата Национална програма за обучение на учители по физика и астрономия и експерти по природни науки и екология в Европейският център за ядрени изследвания ЦЕРН – Швейцария, която се организира съвместно с Министерство на образованието и наука  и Образователния офис в Церн.

 

 

Picture3Програмата се финансира от Министерство на образованието и нуката и тази година в нея участваха 35 учители и четирима експерти от РИО в страната –  София, Благоевград, Плевен  и Ямбол. Участник от нашия град бе г-н Здравко Динев, ст. експерт по природни науки и екология към РИО – Ямбол. Откриването на периода за обучение в Церн се извърши от Генералния директор на Церн – г-н Ролф Хойер и директорът на Централния офис за обучение и квалификационни програми  – г-н Ролф Ландуа. От Българска страна участва  зам. министърът от Министерство на образованието и науката  – г-жа Мукаддес Налбант.

Picture2На откриването присъства г-жа Зорница Захариева, която от 12 години отговаря за изпълнението на програмите на обучение в Церн и осъществява контакти с Министерството на образованието и науката и Пламен Иаджиев – от СУ „Св.Климент Охридски” – ръководител на групата български учени, които работят в Церн. Имах възможността да се запозная и да разговарям лично по различни въпроси с г-н Ролф Ландуа, г-н Пламен Иаджиев и г-жа Зорница Захариева. Програмата на групата включваше посещение и лекции в четирите възлови детектора към големият адронен колайдер, в контролния център, в интерактивната зала за иновации и научни открития, в училището и в най- модерната лаборатория по физика в Церн.

Picture6Беше организирана българска вечер  в чест на учените и лекторите, в която ямболското присъствие бе под формата на хубава домашна ракия , традиционна българска лютеница, сирене, кашкавал, луканки и мезета на ямболски фирми. С видяното и наученото в Церн ще бъдат запознати учителите по Природни науки и екология в областта като организираме на семинар  за запознаването им с иновациите в областта на физиката. Чрез презентация това обучение в Церн ще бъде популяризирано и  сред учениците от гимназиален етап, тъй като има реална възможност от организиране на посещения и обучение на ученически групи от област Ямбол в Церн.

До сега в програма за обучение в ЦЕРН от област Ямбол са участвали през 2012 г. г-жа Валентина Живкова учител по физика от ОУ „П.Р. Славейков” – Ямбол и г-жа Лиляна Богашева, физик от СОУ „П.К. Яворов” – Стралджа. През 2013 г. участие в програмата взема г-жа Светлана Кънева – учител по физика от ОУ „Николай Петрини” – Ямбол.

 „Европейската организация за ядрени изследвания“(CERN) е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Понякога се превежда като Европейски Център за ядрени изследвания. Произход на абревиатурата CERN – на френски:Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire(Европейски съвет за ядрени изследвания).Организацията e разположена на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. Споразумението за създаването на ЦЕРН е подписано в Париж на29 юни1 юли 1953 г. от представителите на 12 европейски държави. Организацията е основана на 29 септември 1954 г. Понастоящем броят на страните-членки вече е 21 (съотнесено към 2013 г.). Освен това, някои страни и международни организации имат статут на наблюдатели.В ЦЕРН постоянно работят приблизително 2500 човека, както и около 8000 физици и инженери от 580 университета и институти от 85 националности участват в международните експерименти на ЦЕРН и работят там временно.Основната функция на организацията е да осигури поддръжката на няколко ускорителя и друга апаратура, необходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици.

Територията на ЦЕРН се състои от две основни площадки и няколко по-малки. Големият комплекс от сгради включва работни кабинети, лаборатории, производствени помещения, складове, зали за конференции, жилищни помещения, столови. Комплекс е разположен, както на повърхността (старите ускорители Linac, PS), така и под земята на дълбочина около 100 метра (съвременните SPS, LHC).

Български физици и инженери от Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Физическия факултет на СУ “К. Охридски” участват в експеримента CMS от самото му създаване през 1991 г. и имат съществен принос в разработването и конструирането на детектора.

Основният проект в днешно време е Големият адронен ускорител (LHC), протон-протонен колайдер с максимална проектна енергия 14 ТеВ (разчетен също за ускорение на тежки йони). Провежданите на него експерименти се състоят в анализ на продуктите, получени при сблъсък на ускорените частици.

На 4 юли 2012 от CERN съобщават, че при експериментите ATLAS и CMS е наблюдавана експериментално частица с маса около 126 GeV(гигаелектронволта), т.е. с характеристиките на Хигс бозон, както са предсказани

На 14 март 2013 г.CERN потвърждава, че откритата частица наистина е Хигс бозон. Според някои, това е най-голямото научно откритие в областта на физиката от началото на 21-ви век.

На 8 октомври 2013 г. Питър Хигс е награден заедно с Франсоа Англер с Нобеловата награда за физика за това им откритие.

About the Author :