Ямболско участие в кръгла маса по водна безопасност

???????????????????????????????Водноспасителната служба на Българския Червен кръст събра на кръгла маса в София представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Агенция „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето, представители на общини, регионални инспекторати по образование, на висши, средни и начални учебни заведения и на детски градини. Участниците дискутираха по темата „Водната безопасност сред децата – партньорства и перспективи” и се запознаха се добри практики в областта на предотвратяване на детския воден травматизъм.

Като част от дневния ред на „кръглата маса” и във връзка с необходимостта от разширяване обхвата на обученията по превенция на водния травматизъм сред деца,  инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол и Пенка Илиева – началник на РИО на МОН-Ямбол представиха дейности и инициативи, реализирани през последните години в партньорство между двете институции и постигнатите резултати, обобщени в темата: „Регионалните инспекторати по образование на МОН – партньор на БЧК в превенцията на водния травматизъм”

В резултат на обсъжданията и изразените мнения, всички се обединиха около решението да бъде изготвено писмено предложение до министъра на образованието Анелия Клисарова, образователната програма по превенция на водния травматизъм сред децата „Приятели с водата” да бъде интегрирана в учебните планове на училищата с начален курс на обучение. Постоянен партньор при реализацията й да бъде Водноспасителната служба при БЧК.

Специални гости на форума бяха г-жа Бреда Колинс – президент на Ирландското водно спасяване и проф. д-р Тодор Попов –вицепрезидент на Международната федерация по водно спасяване за Европа (ILSE).

About the Author :