Ямболски работодатели са поискали помощ 60/40 за 1058 работници

За запазването на 1058 работници са поискали “новата” помощ 60/40 ямболски работодатели, съобщават от дирекцията “Бюроо по труда. Приемът на заявления е стартирал от 15 юли 2020 г. С тях работодатели кандидатстват за предоставяне на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите съгласно новия дизайн на мярката „60 на 40“ – по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. До края на месец август в бюрата по труда от област Ямбол са подадени 38 заявления.

От началото на месец юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. През периода юли – август в бюрата по труда от област Ямбол са постъпили 9 заявления за 51 лица.

Третата мярка от пакета “Заетост х3” стартира също от началото на юли и дава възможност на работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни – процедура „Заетост за теб“ на ОП „РЧР“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода юли – август 2020 т. са сключени 52 договора за наемане на 117 безработни лица.

About the Author :

Leave a reply