Ямболски прокурор оглави Районна прокуратура – Карнобат

snimkaПрокурор Мирослав Илиев е новият Административен ръководител на Районна прокуратура – Карнобат. Той бе избран на поста единодушно с 8 гласа „за” от членовете на прокурорската колегия на съвета.

Мирослав Илиев има над 11 години стаж в органите на съдебната власт, от които над 10 години като прокурор. В периода от 2004 г. до 2006 г. е бил следовател в Окръжна следствена служба – Търговище и Окръжна следствена служба – Ямбол. От 2006 г. е прокурор  в Районната прокуратура – Ямбол, като от 2010 г. до 2014 г. е бил неин Зам. административен ръководител. От 30.10.2014 г. до 29.04.2015 г. прокурор Илиев е бил определен и за и.ф. адм.ръководител – районен прокурор на РП-Ямбол.

В концепцията си за стратегическо управление, прокурор Илиев поставя сред приоритетите в дейността на Районна прокуратура – гр.Карнобат подобряване срочността и качеството на разследване, и в частност – на дела срещу лица с три и повече висящи дела, по дела с продължителност повече от една година, както и по дела, по които има наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Акцентът е поставен върху осъществяването на непрекъснат и своевременен контрол от наблюдаващите прокурори по досъдебни производства, по които разследването е спряно, особено по такива, които са с известен извършител. Той предвижда и създаване на екип от двама прокурори при дела с фактическа и правна сложност и съдържащи голям обем материали, с цел разпределяне на работата и взаимна помощ.

Според прокурор Илиев, необходимо е да се подобри взаимодействието в работата на Прокуратурата с ОД на МВР-Бургас, както и с държавните контролни органи. В Концепцията си кандидатът посочва, че ще работи за непрекъснатото повишаване квалификацията на магистратите и служителите в администрацията, повишаване качеството на прокурорските актове и съобразяването им със съдебната практика.

Прокурор Илиев e  на 40-годишна възраст. Роден е в гр. Елхово и има едно дете.

 

About the Author :