Ямболски окръжен съд на 18-то място по натовареност

DSC00645Прекрояването на съдебната карта се бави, все още няма реални решения как натовареността в отделните съдебни райони в страната да се уеднакви. Това стана ясно на пресконференцията, която даде председателят на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков по повод приключването на образователна програма на съда.

Той допълни, че съдебната колегия на Висшия съдебен съвет въведе Система за изчисляване натовареността на съдиите, която не само брои делата, но и отчита тяхната тежест. Според нея натовареност до 70 е слаба, от 70 до 140 е нормална, над 140 е голяма натовареност.

Ямболски окръжен съд е с натовареност 110, което го поставя в групата на нормално натоварените и му отрежда 18-то място сред 28-те окръжни съдилища в страната, съобщи още Васил Петков. Районните съдилища в Ямбол и Елхово също имат нормална натовареност, най-слабо е натоварен съдът в Тополовград, но на този етап няма предложени решения дали ще се закриват съдилища, или ще се подходи по друг начин за да се постигне целта на реформата съдилищата в България и отделните съдии да имат съпоставима натовареност.

Специално за съдилищата от няколко години се прилага друг метод на естествено намаляване на щата – при пенсиониране на съдии от по-малко натоварените съдилища щатовете им се закриват и се дават на по-натоварените. По този начин Ямболски окръжен съд е намалил щата си с 20 %. Преди щата беше 15 съдийски места, но са се пенсионирали четирима съдии и вече са закрити 3 щатни бройки. Реално обаче съдът работи само с 10 съдии – пет в наказателна и пет в гражданска колегия, защото един от съдиите – Пепа Чиликова, е командирована в Бургаски апелативен съд, а щатът на младши съдията не е зает, защото конкурсът не е приключил. Един от гражданските съдии е в продължителен болничен и затова на негово място е командирован съдия от Районен съд – Ямбол.

Намаленият щат обаче създава трудности, защото при петима съдии в двете колегии не могат да се сформират два въззивни състава, коментира председателят на съда.

При прокуратурата ситуацията с реформата е в малко по-напреднал стадий, защото има реални предложения, но те все още са само проект и не са одобрени окончателно.

Върховна касационна прокуратура е направила комисия по натовареността, която за два месеца е изготвила анализ и е излязла с конкретни предложения. Според тях районите прокуратури в Елхово и Тополовград ще минат под управлението на Районна прокуратура – Ямбол, но ще продължат да съществуват като изнесени работни места. Т. е. те няма да имат административни ръководители, а само редови прокурори. Това предложение обаче е все още само проект за реформа и дори не е подложено на гласуване от прокурорската колегия на ВСС.

Напълно е възможно реформите в новата съдебна карта въобще да не бъдат гласувани от този Висш съдебен съвет, защото предстои съдебна ваканция, а времето му за работа след това е само няколко месеца. За нас, като хора извън съдебната система, остава непонятен въпроса как след като не могат с години да решат въпроса с неравномерната натовареност на съдии и прокурори, членовете на ВСС ще направят така реформата, че цялата система да заработи по-добре и хората да усетят така нужната им справедливост, която да е валидна за всички.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply