”Ямболски младежки информационен център” спечели нов проект

Ямбол, 3.09.2020 г.

Сдружение ”Ямболски младежки информационен център” – град Ямбол спечели нов проект и подписа договор с Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, Тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“. Това се случва за пореден път в неговата 25- годишна история на работа с млади хора.

Проект “Заедно можем повече” надгражда опит и практики, създадени в рамките на предишните проекти, свързани с развитието на младите хора от областта. При реализацията му ще се предоставя информация за промените в съществуващата нормативна уредба, касаеща младите хора, ще се осигуряват специалисти за обучения по различни теми, ще се формират личностни и социални умения у подрастващите и младите хора до 29 години.  Дейностите на проекта са насочени към млади хора на възраст 15-29 години, които живеят на територията на община “Тунжда“, Елхово и Стралджа, както и младежки лидери и други специалисти, активно работещи с младежи или подкрепящи дейността на младежки неформални групи и организации, на територията на 3-те общини от областта. Проектът предвижда предоставяне на обучителни услуги (семинари и тренинги) за младежи, съобразени с техните специфични потребности. Основен приоритет на проект “Заедно можем повече” са младежите от малките населени места.

Калоян Калиманов – ръководител на проекта

About the Author :

2 Comments to “”Ямболски младежки информационен център” спечели нов проект”
  • Кремена
    September 11, 2020 - Reply

    Честито, нека да има все повече спечелини европейски проекти за младежта в нашата област Ямбол. Ямболската младеж го заслужава. Успех на Калиманов – ръководителя на проекта. Той е личност с умения и знания, помагащ на всички с каквото може.

  • Пенка
    September 14, 2020 - Reply

    Успех на новия прекг!

Leave a reply