Ямболски младежки информационен център провежда социологическо проучване сред младите хора

Ямбол, 23.09.2020 г.

Социологическо проучване на потребностите на младите хора в общините „Тунджа“, Стралджа и Елхово ще проведе по проект сдружение „Ямболски информационен център“. Това съобщи ръководителят на проекта „Заедно можем повече“ Калоян Калиманов на пресконференция за официалното представяне на проекта на 23 септември. Като допълнителна задача екипът на проекта си е поставил за цел да проведе подобно проучване и в Ямбол.

Проектът “Заедно можем повече” е по Националната програма за младежта (2016-2020), подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места” и е финансиран от Министерство на младежта и спорта. Срокът му на изпълнение е 3 месеца и трябва да завърши до 15 ноември.

Той се изпълнява от  Сдружение ”Ямболски младежки информационен център” град Ямбол.

Освен проучването дейностите по проекта включват обучения и срещи с млади хора. В общините Елхово, „Тунджа“ и Стралджа ще се проведат срещи с младежи от 15 до 29 години, които учат и работят там. Предвижда се провеждане на цикъл от обучения по различни теми като: „Обучение по ефективна комуникация”, „Обучение по достъп до обществена информация и разчитане на административни документи”, ”Обучение по разработване на проекти и младежки инициативи”, „Стратегическо планиране”. Планирано е и едно изнесено обучение на тема „Стратегическо планиране” за различните целеви групи от малките населени места. Проектът включва и организиране на различни инициативи, за разнообразяване на свободното време на младежите.

Проучването сред младежите има за цел да стимулира гражданското участие и активността на младите хора от общините в процеса на вземане на решения за младежта на местно ниво, коментира Калоян Калиманов.

Той поясни, че чрез проекта ”Заедно можем повече“ ще се разшири влиянието и въздействието на Сдружението „ЯМИЦ”, което ще доведе до увеличаване на капацитета на организацията и ще постигне устойчивост на нейното развитие.

About the Author :

Leave a reply