Ямболски младежки информационен център с предложение за създаване на Фонд за младежки дейности и инициативи

Предложение към община Ямбол за създаване на Фонд за младежки дейности и инициативи ще направи Сдружение „Ямболски младежки информационен център“, съобщи председателят Калоян Калиманов.  Идеята е за финансиране от него на проектен принцип да кандидатстват младежки групи, неправителствени организации, обществени структури с цел подобряване на инфраструктура в квартал, училище или за младежки дейности, за да се насърчи обществената активност на младите хора в Ямбол.

Сдружението организира среща-дискусия „Младежта – начин на живот”, на която представи резултатите от регионално проучване сред младежите от град Ямбол, направено по негова поръчка и финансирано със собствени средства.

Проучването е направено в периода 15-30 октомври от Бюро за информация, маркетинг и анализи – Ямбол сред 406 младежи на възраст от 15 до 29 години чрез пряко интервю.

Резултатите от него бяха представени от социолога Пенка Илиева в сравнение с подобно проучване, извършено през 2017 г., за да се проследи как се променят младежките нагласи, представи и активности.

Резултатите от проучването „Делник“ ще представи допълнително.

About the Author :

Leave a reply