Ямболски административен съд отмени заповедта на елховския кмет за забрана на митинг до ГКПП – Лесово

DSC05816Ямболски административен съд отмени заповедта на кмета на община Елхово, с която забранява да се проведе митинг непосредствено до ГКПП – Лесово от 11 ч. на 24 март до 11 ч. на 26 март. Съдът определи, че заповедта е незаконосъобразна, защото в нея не са посочени мотиви за забраната, които са изрично посочени в чл. 12 ал. 2 на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Според него кметът може да забрани провеждането на митинг, когато има несъмнени данни, че: са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;  застрашават обществения ред в съответното населено място; застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка или нарушават правата и свободите на другите граждани, а в заповедта само е посочен чл. 12 без да се мотивира коя от възможностите е валидна.

DSC05821Според съда общината няма несъмнени данни, че провеждащите митинга с действията си ще застрашат обществения ред или биха нарушили правата и сводобите на други граждани.

Освен това съдът приема, че това, което кметът на община Елхово е посочил като мотивировка за издаване на заповедта не кореспондира с нито едно от посочените в чл. 12 основания за налагане на забрана, затова заповедта е издадена в нарушение на закона и подлежи на отмяна.

DSC05823Тъй като не може да може да разреши спорът между двете страни – кметът ан община Елхово и подалите жалбата, по същество изпраща преписката на община Елхово за ново произнасяне, като се съобрази с мотивите в съдебното решение.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

About the Author :

Leave a reply