Ямболският кмет залага примката на заема преди година и половина

yambolОще преди година и половина ямболският кмет е заложил примката да ни надене заем, когато е обявил обществената поръчка за изграждане, основен ремонт, реконструкция и  проектиране на уличното осветление с прогнозна стойност 7 млн. лв. без ДДС или 8,4 млн. лв. с ДДС.

Обществената поръчка е обявена на 14 април 2016 г., а договорът с избрания изпълнител е сключен на 28 ноември 2016 г. за срок от 4 години. Избраният изпълнител е Обединение „Улично осветление Ямбол”, което е дружество по Закона за задълженията и договорите и е представлявано от Александър Альошев и Ангел Терзиев. В това дружество участва фирмата, която вероятно от 10 години поддържа уличното осветление в Ямбол, така че връзките с общината са топли.

Кметът не само не се отказал от тегленето на заем, но е впрегнал целия ресурс на държаните от него на сиджимка общински съветници и всички вкупом са хукнали по кварталите да убеждават хората как точно с тоя заем ще решат техните проблеми.

Съвсем отделен въпрос е чий проблеми иска да решава кметът и как уж случайно едно от кръстовищата, което ще отпуши движението между улица „Крали Марко” и ул. „Граф Игнатиев”, обслужва най-вече фирмата, на която Георги Славов беше собственик преди да поеме управлението на града, защото притежава имот точно в края на улица „Крали Марко”.

От 26 октомври на страницата на община Ямбол е качено обявление за емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане, за да се спази административната процедура да има едномесечен срок на обявяването му.

Това обявление ясно показва какво е отношението на общината, респективно на кмета, а от там и на общинските му съветници, към идеята гражданите да решат чрез местен референдум дали да се тегли заем, който ще зароби общината до 2030 г., а това е регламентирано като възможност дори и в Закона за общинския дълг. Припомням, че за 15 ноември е насрочена  сесия на Общинския съвет по внесеното предложение от БСП за провеждане на местен референдум за заема.

А ние като граждани просто трябва да излезем от летаргията си и да заявим категорично искаме ли общината да бъде заробена със заем, който ще стигне 20 млн. лв. с лихвите.

Диана Иванова

About the Author :