Ямболският клуб на Обединението на жените социалстки проведе събрание

New Image.3Ямболският клуб на Обединението на жените социалстки проведе събрание, на което отчете своята 10 – годишна дейност и начерта основните направления за своята дейност. Областния координатор Пенка Илиева подчерта, че все още равнището на заетост на жените е по-ниска от това на мъжете, както че има разлика в заплащането, което получават жените и мъжете и макар да сме в 21 век все още има ред проблеми в които равнопоставеността на половете липсва. Възможности за активна дейност има в борбата срещу физическото и сексуално насилие над жени, за преодоляване на бедността сред възрастните жени и самотните майки, както и за разпространяване на модерни форми на съвместяване на професионалния и семейния живот за жени и мъже.
Събранието обсъди мерки и прие решения за участието на жените социалистки в предстоящите избори за местни органи на управление и предложи кандидат за кмет на община Ямбол от БСП да бъде жена и участничките се обединиха около кандидатурата на инж. Мариета Сивкова. Настояват половината от листата за съветници на БСП да бъдат жени от различни възрасти.

About the Author :