Ямболските съветници се обадиха на сесията само, за да коригират технически грешки по предложенията

DSC01395Четиринадесет точки от дневния ред за по-малко от 1 час успяха да гласуват общинските съветници без никакви дебати и предложения. Единствените изказвания на съветниците бяха само за коригиране на технически грешки в решенията.

Съветниците разрешиха поемането на задължение от 55 357,50 лв. за обезпечаване на второ искане на авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол”.

DSC01416Останалите точки от дневния ред бяха свързани с изработване на проект за изменение на подробни устройствени планове; удължаване договори за наем; приемане на дарения в полза на общината; за определяне на пазарна цена за продажба на земята под построена сграда; за продажба на апартамент общинска собственост и предложения за продажба на общински имоти в промишлена зона и местността „Нови лозя”.

DSC01424Единствената забележителност на тази сесия беше, че присъстваше общинският съветник Ахмед Мехмедов, който живее в Германия и е истинска рядкост да се явява на заседанията.

About the Author :