Ямболските награди за 24 май

???????????????????????????????Народно читалище „Зора-1945” и читалищният деятел Радка Калудова са отличени тази година с най-високата награда за изкуство и култура на името на Жорж Папазов съгласно  Правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

Народно читалище „Зора-1945” ще получи наградата по повод 70-годишнината от създаването си и за отговорно изпълняваната през годините мисия -да работи за духовното израстване на хората, да съхранява и да предава на поколенията културното наследство и богатите празнично -обредни традиции.

Радка Калудова  ще бъде отличена  за изключителния й принос за развитието на библиотечното дело в община Ямбол и за дългогодишния й всеотдаен труд в НЧ „Зора-1945”.

За принос в развитието на Ямбол в областта на културата с Почетен знак Герб на община Ямбол е отличена Радосвета Хъркова – преподавател и пианист на Хорова школа „Проф. Георги Димитров”. Наградата й бе присъдена за  високопрофесионалната й дейност на педагог и музикант и по повод нейната 50-годишнина.                      

Общо седем са отличените преподаватели от Ямбол с наградата „Ради Иванов Колесов” за принос в областта на образованието.

В  предучилищен етап наградата получава Катя Начева – учител предучилищна подготовка в ОУ „Л. Каравелов”.

В категория „начален етап”  е отличена  Красимира Димитрова – начален учител в ОУ „Л. Каравелов”.

В  прогимназиален етап -Драгомира  Бодурова – главен учител по Български език и литература в ОУ „П. Р. Славейков”.

В категорията за гимназиални учители  наградата е за Вела Стоянова – старши учител по биология и здравно образование в МГ „Ат. Радев”.

При педагогически специалисти с ръководни функции отличието тази година е за доц. д-р инж. Станчо Колев Станчев – ръководител на следдипломна квалификация при Факултет „Техника и технологии” – Ямбол.

За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката наградата Ради Иванов Колесов  се присъжда на  Нина Койчева – директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Призът за преподавателски или научен екип отива при Педагогическия екип на ЦДГ „Биляна”.

С Почетен знак „Герб на община Ямбол” за  принос в областта на образованието са наградени : Иванка Гогова – учител по физика и математика в

Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химически технологии „Проф. Д-р Пенчо Райков”, Светла Катрева – старши учител по английски език в МГ „Ат. Радев” и Невена Ковачева –Болградова – старши учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап в ОУ „Н.Петрини”.

About the Author :