Ямболските жени се женят най-често над 25 г., а мъжете – над 30 г.

1345204441IMG_6378Юридическите бракове, регистрирани през 2014 г. в област Ямбол, са 409, съобщават от Териториално статистическо бюро – Ямбол.

Коефициентът на брачност през 2014 г. в област Ямбол е 3.2‰, като спрямо 2013 г. той се увеличава с 0.6 промилни пункта.

По общини най-малко бракове са сключени в община Стралджа (1.8‰), следват общините Тунджа (2.1‰), Елхово – (2.5‰) и Болярово (2.8‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Ямбол – 4.0‰.

През 2014 г. в област Ямбол е най-голям броят на сключените бракове във възрастовата група от 30 до 34 години при мъжете – 111, докато при жените той е във възрастовата група от 25 до 29 години 128.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака”, най-голям е броят на неженените мъже – 348, следван от разведените – 54. При жените също е най-голям броят на неомъжените – 345, следван от броя на разведените – 56.

По поредност на брака най-голям е броят на мъжете сключили първи брак – 348, мъжете с втори брак са 52, а с трети и следващ – 5. По същия показател сключилите първи брак жени са 345, жените с втори брак – 50, а с трети и следващ – 10.

Броят на разводите през 2014 г. е 202.

Коефициентът на бракоразводност е 1.6‰ и се увеличава с 0.3 промилни пункта през 2014 г. в сравнение с предходната година.

По общини коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Болярово (0.5‰), Стралджа (0.8‰), Елхово (1.3‰) и Тунджа (1.3‰). В община Ямбол коефициентът на бракоразводност е по-висок с 1.9‰.

Според причините за прекратяване на браковете най-голям е делът на прекратените по „взаимно съгласие“ (91.1%), следват поради „несходство в характерите“ (4.5%), поради „фактическа раздяла” (3.0%), поради „лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството (1.0%) и поради „изневяра” – 0.5%.

През 2014 г. в област Ямбол е най-голям броят на прекратените бракове във възрастовата група от 40 до 49 години при мъжете 77, докато при жените той е във възрастовата група от 35 до 39 години 52.

 

About the Author :