Ямболска област се закова на 16-то място по заплати през 2020 г.

Ямболска област се закова на 16-то място по заплати сред 28-те области в страната през 2020 г., това показват данните на националната статистика. Със средна брутна работна заплата от 1072 лв. през третото тримесечие на 2020 г. регионът ни не помръднал напред в класацията по доходи, въпреки ръста от 38 лв. Припомняме, че през второто тримесечие средната брутна работна заплата беше 1034 лв., а през първото – 1007 лв.

През 2019 г. областта ни заемаше от 15-то до 17-то място по доходи, а през 2018 г. постигна своя своеобразен рекорд – 11- то място през четвъртото тримесечие.

По данни на отдел „Статистически изследвания“ – Ямбол средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2020 г. е 1 076 лв., за август – 1 039 лв., и за септември – 1 099 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 072 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 3.7% и е с 301 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 276 лв., а в частния – 1 002 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

About the Author :

Leave a reply