Ямболска област последна по доброволци

22.10.2014 005Семинар за състоянието на доброволните формирования се проведе днес в Областна администрация Ямбол, под председателството на заместник-областния управител Иван Иванов. Целта на срещата бе да се провери актуалното състояние и готовността на формированията за участие в осигуряването на защита при бедствия и други извънредни ситуации, да се обсъдят евентуалните проблеми и промените в нормативната база, регламентираща тяхната дейност.

Област Ямбол е на предпоследно място в страната по брой регистрирани доброволци, стана ясно по време на семинара. При възможност за общо 100 бройки, в областта те са само 19, разпределени в две общини – Елхово /9/ и Болярово /10/.

С по-малко доброволци са само област Перник /18/, а най-много са доброволците в област Пловдив /218/. Общо в страната са сертифицирани 160 доброволни формирования, с 2280 доброволци.

През последните месеци наводненията в някои градове в страната доказаха, че доброволците са ценен ресурс, а една добре организирана структура, каквато е доброволното формирование, може да бъде изключително важно звено в системата за защита на населението, коментира на срещата заместник областният управител Иван Иванов и призова общините за повече активност в привличането на такива кадри.

Представителите на местната власт посочиха част от проблемите, с които се сблъскват в това си начинание – липсата на желаещи да бъдат доброволци, необходимостта те да бъдат освобождавани от работодателя си, в случай на нужда и др.

В края на заседанието присъстващите експерти от РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, БЧК и представителите на общините се обединиха около становището, че работата по изграждане и подобряване организацията на доброволните формирования ще продължи. Крайната цел е до 2016 г. област Ямбол да разполага с поне 70 доброволеца, разпределени в 4 общини.

About the Author :